Tag: ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

เคล็ดลับขับขี่ปลอดภัย เมื่อเดินทางในหน้าฝนเคล็ดลับขับขี่ปลอดภัย เมื่อเดินทางในหน้าฝน

0 Comments

ตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่หน้าฝนแล้ว จะเห็นได้ว่าเริ่มมีฝนตกระหว่างวันในหลาย ๆ พื้นที่ มีน้ำท่วมถนนบ้างในพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำ และในช่วงเวลาที่ฝนตกแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการขับขี่รถยนต์ให้มากขึ้นอีกด้วย อย่างที่ใคร ๆ เห็นว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยก็มักจะมาจากการขับขี่ในช่วงเวลาที่ถนนลื่นมาก ๆ จนไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้ จนเกิดความเสียหายขึ้น แต่ถ้ารถยนต์คันที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ช่วยดูแล ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ลงได้ เชื่อว่าผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกคนคงไม่มีใครต้องการให้รถยนต์ของตนเองต้องประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่[...]